Ảnh chi tiết Volkswagen Passat GT 2018

Ngày tạo: 21-01-2018 09:55

Mới đây tại triển lãm Detroit, phiên bản giới hạn của mẫu sedan gia đình  cỡ trung Volkswagen Passat GT đã được trình làng.

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0a-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0b.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0c.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0d.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0e.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-0f.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-01-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-03.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-05.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-06-1.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-07.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-10.jpg

volkswagen-passat-gt-us-version-2018-1600-14.jpg

Bình luận

Gửi đi

Tin tức liên quan