Hành trình Toyota Road Caravan – Fortuner ghi dấu

Hành trình Toyota Road Caravan – Fortuner ghi dấu

Nếu ai đó còn đang hoài nghi về độ an toàn và tính năng vận hành của Toyota Fortuner, hãy để họ ngồi lên phiên bản 2017, cầm lái vài trăm cây số. Tôi đảm bảo: “Họ sẽ nghĩ khác!”.

16-03-2017 14:14