Triệu hồi hơn 13.000 xe máy Piaggio Liberty ABS 125 tại Việt Nam

Triệu hồi hơn 13.000 xe máy Piaggio Liberty ABS 125 tại Việt Nam

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam vừa chính thức công bố chương trình triệu hồi 13.052 xe Piaggio Liberty ABS 125 3V i.e được sản xuất từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2016.

21-01-2017 13:11