Hào hứng với “Giải thưởng Thiết kế Lexus 2018”

Hào hứng với “Giải thưởng Thiết kế Lexus 2018”

Lexus toàn cầu vừa chính thức nhận đăng ký tham gia cuộc thi “Giải thưởng Thiết kế Lexus 2018” từ nay đến ngày 08/10/2017.

22-08-2017 17:00