Ảnh chi tiết Mitsubishi Outlander bản lắp ráp tại Việt Nam

Ngày tạo: 24-01-2018 07:26

Nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi vừa công bố giá bán mẫu Outlander lắp ráp Việt Nam với mức từ 808 triệu đồng.

mitsubishi-outlander-ckd-2018-8.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-7.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-24.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-38.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-37.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-2.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-16.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-5.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-11.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-6.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-36.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-23.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-10.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-18.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-22.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-35.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-34.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-15.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-28.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-33.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-30.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-29.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-31.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-21.jpgmitsubishi-outlander-ckd-2018-25.jpgẢnh: Thành Nhơn

Bình luận

Gửi đi

Tin tức liên quan